mk | eng
Misioni themelor i subjektit ligjor të Euro-EKOPAK është që plotësisht të monitorojë realizimin e qëllimeve kombëtare në drejtim të krijimit të një sistemi të qëndrueshëm të menaxhimit, financimit  dhe riintegrimit për krijimin e një ambienti të shëndetshëm, ambient të favorshëm ekonomik në treg dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së gjeneratave të tanishme dhe gjeneratave të ardhshme.