alb | eng

 

Еуро-Екопак е правно лице за постапување со отпад од пакување согласно член 21 од Законот за управување со пакување и отпад од пакување (Сл. Весник на РМ бр. 161/09, 17/11, 41/11, 136/11, 6/12 и 39/12).


Основна мисија на правниот субјект Еуро-Екопак, како колективен систем за управување со отпад од пакување е остварување на Националните цели за постапување со отпад од пакување.

 

ВАЖНО ИЗВЕСТУВАЊЕ: Разјаснување на присутните дилеми во врска со примеанта на Законот за управување со пакување и отпад од пакување (превземи)

Законска регулатива
Основна мисија
Разјаснување на присутните дилеми во врска со примеанта на Законот за управување со пакување и отпад од пакување (превземи)