alb | eng

Како да ја искористите нашата помош на најефикасен начин:

  • Имајте ја нашата отвореност за соработка
  • Ние постоиме за Вас и само така можеме да ја оствариме нашата мисија
  • Искористете го нашето искуство и знаење
  • Искористете ги достапните информации со кои располагаме
  • Транспарентноста на взаемната соработка искористете ја преку прашања и давање на предлози, и
  • Комуникацијата со Вас е важен чинител за успех.

ЕУРО-ЕКОПАК ДОО, Скопје

 

ул. Лондонска 19, Објект на трговски центар Тафталиџе 1,

спрат 3, спроти студентски дом Гоце Делчев

1000, Скопје

Р. Македонија

 

тел. +389 2 6138390
e-mail: euroekopakmk@gmail.com

e-mail: info@euroekopak.mk

 

Емил Стојановски

e-mail: emil@euroekopak.mk

 

Љупчо Аврамовски

Контакт:

 

Порака

e-mail: ljupco@euroekopak.mk

 

Михајло Коневски

e-mail: mihajlo@euroekopak.mk

 

Кети Андонова

e-mail: keti@euroekopak.mk